Pert Araç Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Pert Araç Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
……il adı………..

DAVACI : ……………………… (T.C. Kimlik No: ……………………)
ADRES:………………………………………………………….
Cep Tel: ………………………..

DAVALI : ……………………….. (T.C. Kimlik No: …………………..)
ADRES:………………………………………………………….
Cep Tel: ……………………………

H. ESAS DEĞER : 28.350,00

DAVANIN KONUSU : …………. ili 3. Noterliğinde düzenlenmiş olan …../…../2015 tarih ve ………. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile davalıdan 26.187,00 TL. kasko bedeli üzerinden tarafıma 28.350,00 TL.’ye satışı yapılarak adıma kayıt ve tescil edilen, TOYOTA COROLLA 1.6 marka, 2004 modelli, …………………………… ŞASİ ve ………………….. motor numaralı araç için ………………. ili 3. Noterliğinde düzenlenmiş olan ……./……../2015 tarih ve ………….. yevmiye numaralı araç satış işleminin İPTALİ ile araç için ödemiş olduğum 28.350,00 TL’nin ödeme günü olan noter satış işleminin gerçekleştirildiği ………./………./2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1-) Davalının 09/08/2015 tarihinde sahibinden.com internet sayfası üzerinden vermiş olduğu ilan üzerine kendisiyle ………………. numaralı telefondan irtibat kurdum. Kendisine aracı alma isteğinde bulunduğumu beyan ettim ve kendisi 10/08/2015 tarihinde uygun olduğunu ve araca bakabileceğimi söyledi.
2-) Bunun üzerine 10/08/2015 tarihinde aracı …………….ilinden ……………. ilçesine getirdi ve bir alıcı olarak aracı sırasıyla;
a) Tanıdığım bir motorcu ustası marifetiyle incelettirdim ve bana araçta genel anlamda sorun olmadığını söyledi.
b) Sonrasında aracı profesyonel anlamda araç kontrol işini yapan ARAÇ TEST MERKEZİ’ne götürdüm ve orasıda aracın % 72,0 sağlam olduğuna ilişkin rapor düzenledi. Merkezce düzenlenen raporda aracın PERT(gizli ayıp) olduğuna ilişkin herhangi bir ibare yoktur.
c) Yine halk arasında çokça kullanılan mesaj yoluyla plakadan araç sorgulama uygulaması olan 5664’e aracın eski plakası olan ….. RB …… üzerinden mesaj gönderdim ve buradan gelen mesajda da araçta küçük bir çarpmadan dolayı 600,00 TL. civarında işlem yapıldığı ancak aracın PERT(gizli ayıp) olduğuna ilişkin herhangi bir ibareye rastlanılmamıştır.
1
d) Aracın Samsundaki servisi olan TOYOTA PLAZA ile irtibat kurarak aracın şase ve motor numarasından kontrolünü yaptırdım ve servis kayıtlarında da ufak parça değişiklikleri dışında aracın PERT(gizli ayıp) olduğuna ilişkin herhangi kayda rastlanılmamıştır.
e) Davalının sahibinden.com internet sayfası üzerinden vermiş olduğu ilanda da aracın PERT(gizli ayıp) olduğuna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.
f) Davalıya aracın hava yastıklarında bir sorun olup olmadığını herhangi bir kaza nedeniyle hava yastıklarının patlayıp patlamadığını defalarca sordum ve kendisi de defalarca ben araçla herhangi bir kaza geçirmedim hava yastıkları sağlam diye beyanda bulunmuştur.

3-) Yukarıdaki açıklamalarımdan görüleceği üzere bir alıcı olarak; örf ve adete göre olsun diğer hususlara göre olsun bütün yükümlülüklerimi yerine getirdikten sonra ve yukarıda açıklamaya çalıştığım tüm bu hususlara güvenerek aracı davalıdan ………… ili 3. Noterliğinde düzenlenmiş olan …………/………./2015 tarih ve …………….. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile satın aldım.
4-) Araç satın alındıktan sonra ……. ST ……. plaka numarası ile adıma kayıt ve tescil edilmiştir. Aracı teslim aldıktan birkaç gün sonra trafikte ilerlerken direksiyon simidinde bulunan aynı zamanda aracın ambleminin bulunduğu göbek sarsıntının etkisiyle yerinden çıktı ve üzerime düştü ve bu surette altından hava yastığı belirdi.
5-) Bu durumun normal olmadığı kanısına vararak aracı göstermek üzere 18.08.2015 günü sanayide bulunan özel Toyota Corolla servisine aracı götürdüm. Serviste çalışan ustalar direksiyon simidinde yapmış oldukları incelemede hava yastıklarının daha önce patlamış olduğunu ve o haliyle yaptırılmak suretiyle yuvasına geri sokulup üzerinin kapatıldığını herhangi bir kaza durumunda aracın hava yastıklarının patlamayacağını ve can güvenliğimin olmadığını söylediler. Özel servis çalışanlarınca bana söylenen bir diğer husus ise araçta bulunan hava yastıklarının durup dururken patlamayacağı ancak ağır bir kaza neticesinde patlayacağı ve aracın geçmişini incelemem, araştırmam gerektiğiydi.
6-) Keza aracı satın alma sürecinde davalıya aracın hava yastıklarında herhangi bir sorun olup olmadığını, bir kaza nedeniyle patlayıp patlamadığını defalarca sordum ve kendisi de defalarca aracı kendisinin kullandığını söyleyerek hava yastıklarının sağlam olduğuna ilişkin beyanda bulunmuştur.
Halbuki arka planda aracın hava yastığı ikaz göstergesi ile oynanmak suretiyle patlak olan hava yastıklarının sağlam olduğu kanaati uyandırılması( bir diğer gizli ayıp) sağlanmıştır. Bu husus ile ilgili ARAÇ TEST MERKEZİ yetkililerince şifahi olarak yapmış olduğum görüşmede test aşamasında kurumsal olarak aracın hava yastığı gösterge ışığını dikkate aldıklarını, aracın hava yastıklarının içini açarak kontrol etmelerinin mümkün olmadığını ve bu nedenle aracın hava yastıklarının patlak olup olmadığına ilişkin ikaz ışığı haricinde herhangi bir güvence veremeyeceklerini ve aynı zamanda patlak olan hava yastıklarının sağlam süsü verilmesinin suç olduğunu beyan etmişlerdir. Bu konuyla ilgili mahkeme kanalıyla bir rapor hazırlanılması istenildiği taktirde olayın niteliğine göre gereken açıklamayı yapacaklarını ve mahkemeye sunacaklarını beyan etmişlerdir.

2
7-) Bunun üzerine haricen yaptırdığım inceleme ve sorgulama sonucunda aracın ilk sahibinde iken 20/03/2009 tarihinde meydana gelen kazada ağır hasara uğradığı ağır hasar türünün TAM ZİYA OLDUĞUNU, Libertiy sigorta A.Ş.’ne 23/03/2009 tarihinde ihbarda bulunulduğu …………………. hasar dosya numarası üzerinden işlem gördüğü ve aracın TAM ZİYA NEDENİYLE PERT OLUDUĞUNU 18/08/2015 tarihinde öğrendim.

Bu aşamalardan sonra davalının beyanlarının gerçeğe aykırı bir beyan olduğu söz konusu aracın hava yastıklarının kullanılamaz durumda olması( bir diğer gizli ayıp) ve PERT(gizli ayıp) kaydının ortaya çıkmasından sonra anlaşılmış oldu.
9-) Aracın PERT(gizli ayıp) olduğunu öğrenmeme ilişkin bir diğer husus ise Bilgi ve Gözetim Merkezince sigorta acentelerine sunulan bir hizmet olan tramer poliçe uygulaması denilen bu sistemin, sadece sigortacıların kullanmış olduğu hatta bazı sigortacıların bile bu sistemi kullanamadığı göz önüne alındığında vatandaş olarak alım satım aşamasında benim bu bilgilere ulaşma şansım oldukça zor bir yol ve yöntemdir.
10-) Profesyonel anlamda exspertiz yükümlülüğünü üzerine alarak araç hakkında 72,0 sağlam olduğuna ilişkin rapor düzenleyen ve PERT(gizli ayıp) olmuş aracı satın almama neden olan ARAÇ TEST MERKEZİ’ne ve yine PERT(gizli ayıp) olmuş bir aracı trafiğe yeniden kazandırma yoluna giderek mağduriyet yaşamama neden olan LİBERTY SİGORTA A.Ş.’ye yasal yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.
11-) Borçlar Kanunu madde 223’de belirtildiği üzere;
Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.
Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır, hükmü gereği;
12-) Davalı …….adı…………. ……soyadı…….. aradım. Kendisine bana PERT(gizli ayıp) olmuş daha sonra sigorta şirketinden alınıp yapılarak trafiğe kullanıma çıkarılmış aracı sattığını, aracını geri almasını ve paramı iade etmesini söylemiş isem de ben bunu yapamam, geri para iadesi yapamam, aracı 2009 yılından beri kullandığını kendisinin araç ile büyük çaplı tam ziyaya yol açacak bir kaza geçirmediğini, dolayısıyla yapılan araç satış sözleşmesinden dönmeyeceğini beyan etti ve dava açmam gerektiğini söyledi.
13-) Ayrıca belirtmek istiyorum ki davalı aracı 2009’dan bu yana kullanmakta ve bu araca her yıl düzenli olarak sigorta poliçesi düzenlettirmek zorundadır. Davalının aracın pert olduğunu 6 yıldır bilmiyordum demesi hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Aracın pert olduğunu bilmiyordum diye beyanda bulunan davalı bu durumun ortaya çıkmasından sonra kendisine ulaşma çabası içerisine girmiş isem de telefonlarıma bile cevap vermemek suretiyle bu durumdan kaçınmıştır.
Davalının “bilmiyordum” beyanına ilişkin olarak Borçlar Kanunu madde 219’a göre;
Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.
3
Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.
14-) Hal böyle olunca davalıya gecikmeksizin …….. ili 3. Noterliği’nden ………/………../2015 tarih ve …………… yevmiye numarası ile keşide ettiğim ihtarname ile;
Borçlar Kanunu madde 227’de belirtildiği üzere;
Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı olarak tarafıma tanınan seçimlik haklardan biri olan “1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.” hakkımı kullanmak istediğimi kendisine ihtar ve ihbar ettim.
15-) İhtarnamede içerik olarak; ayıbını gizleyerek, ağır hasarlı aracı (pert olmuş yapılıp trafiğe çıkarılmış) geri almasını, ödediğim araç bedelini tarafıma iade etmesini bunu yapmadığı taktirde aleyhine gizli ayıptan dolayı ayıba karşı tekeffül hükümleri çerçevesinde dava açacağımı, bildirdim.
16-) İhtarname davalı çarşıda olduğundan ilgili mahalle muhtarı imzasına 21.08.2015 günü tebliğ edilmiştir. Lakin davalı ihtara yazılı veya sözlü hiçbir şekilde cevap vermemiştir.
17-) Borçlar Kanunu madde 227’de;
Tarafıma bir hak olarak tanımlanan “Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.” hükmüne binaen davalıya karşı tazminat hakkımı da saklı tutuyorum.
18-) Borçlar Kanunu madde 229’da ise;
Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satılanı, ondan elde ettiği yararları ile birlikte satıcıya geri vermekle yükümlüdür. Buna karşılık alıcı da, satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir:
1. Ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesi.
2. Satılanın tamamen zaptında olduğu gibi, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu giderlerin ödenmesi.
3. Ayıplı maldan doğan doğrudan zararının giderilmesi.
Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararlarını da gidermekle yükümlüdür, hükmü gereği ve arz/izah ettiğim diğer nedenlerden ötürü haklı davamın kabul edilmesini istiyorum.

HUKUKİNEDENLER: :
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
4721 sayılı Medeni Kanun, ilgili tüm mevzuat
SÜBUT DELİLLERİ :
– ………… ili 3. Noterliğinde düzenlenmiş olan ……../……./2015 tarih ve ………. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi
– ………… ili 3. Noterliğinde düzenlenmiş olan ……../………/2015 tarih ve ……… yevmiye numaralı ihtarname
– LİBERTY SİGORTA A.Ş.’den celp edilecek hasar ve satış dosyası,
Genel müdürlük adresi: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:13 Kat:3 34768, Ümraniye / İSTANBUL ya da bilinen en son adresi,
– BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ’nden celp edilecek Tramer bilgileri,
Adres: Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No: 1 Kat: 21 3473234416 -Kadıköy/İSTANBUL ya da bilinen en son adresi,

4
– ARAÇ TEST MERKEZİ’nden celp edilecek araç exspertiz raporu,
– Bilirkişi incelemesi,
– Araç trafik belgesi,
– Araç tescil belgesi
– Motorlu Taşıtları Zorunlu Mali Sorumlulukları Poliçesi
– Yemin( aracın satış bedeli ve diğer tüm hususlara ilişkin),
– Her tür delil v.s.
TANIK:
………………. ………………. (T.C. ……………………….)
Adres: ……………………
Tel: ………………………
İhtiyaç duyulduğunda diğer tanıklar

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; …………………ili 3. Noterliğinde düzenlenmiş olan ……/ ………./2015 tarih ve ………….. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesinin İPTALİ ile ayıplı (pert olmuş araç) araç karşılığında davalıya satış bedeli olarak ödemiş olduğum 28.350,00 TL’nin, ödeme günü olan noter satış işleminin gerçekleştirildiği ……./………/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim………/………/2015
Davacı
…………………….

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat