İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MUVAFAKAT BEYANI BİLDİRME DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
MUVAFAKATİNİ BİLDİREN

MURİS MİRASÇISI           :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                           :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Muvafakat Beyanımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil annesinin davalılar aleyhine açtığı mülkiyetin tespiti davasına muvafakat etmektedir. Haklı davanın kabulünü talep ediyoruz. Davaya konu evi müvekkilin babası şu anda muris olan …….. yaptırmıştır. Müvekkilin babası arsayı dedesi ile birlikte para koyarak almışlardır. Çünkü müvekkilin annesi ve babası evlendikten sonra dedemsi ile birlikte yaşamışlar, hatta birlikte para kazanmışlar bu arsayı birlikte almışlar ve tapu müvekkilin dedesi adına kayıtlanmıştır.
  2. Daha sonra müvekkilin dedesi, diğer çocuklarından gizlice müvekkilin ölü amcası ve davalıların murisi bulunan …….’ya hibe etmiştir. Müvekkilin dedesi bu taşınmazı müvekkilin babası ve amcası arasında paylaştırmış, öndeki ev arsasının amcasına, arkadaki ev ve bahçesini de babasının olacak şekilde müvekkilin babasının bu evi yaptırmasında vesile olmuştur.
  3. Müvekkilin dedesinin bu arsanın tapusunun tamamını amcasına bağış yolu ile devrettiğini bilmiyorlardı. Bu durumu müvekkilin babasının evi yaptırmasından sonra öğrenmişlerdir. Evin yapım tarihi olan …… den beri evi müvekkil ve ailesi kullanmıştır. Müvekkilin yengesi bu evi gizliden sattırmaya çalışmakta, hatta ……’daki …… Emlak’a verdiğini etraftan duymuşlardır.
  4. Müvekkilin amcası yurtdışında yaşamakta olup, ne kendisi, ne de ailesi bu taşınmazı hiç kullanmamışlardır. Arkadaki evi de müvekkilin ailesi yapmış ve kullanmışlardır, halen de ailece kullanmaya devam etmektedirler. Davalılar bu taşınmazı gizlice satarak müvekkil ve ailesine zarar vermeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden de murisin açtığı davanın kabulüne müvekkil muvafakat etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle murisin açtığı davaya müvekkilin muvafakatinin kabulünü saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Muvafakat Bildiren Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat