İnfazın Temel Amacı Nedir?

MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu Çerçevesinde Maddi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, …/…/… tarihinde sabah evinden ayrılıp işine gitmekte iken, mülkiyeti davalı …’ye ait olan ve onun tarafından işletilen … plakalı dolmuşun çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.
  2. Olay yerine gelen polis ekiplerince tutulan tutanakta, dolmuşun aşırı hızlı gittiği ve hatta kırmızı ışıkta durmayarak yaya geçidinden geçmekte olan müvekkilime çarptığı ve davalının asli kusurlu olduğu rapor edilmiştir.
  3. Kaza nedeniyle müvekkilimin iki bacağı ve iki kolu kırılmış olup, kaldırıldığı hastaneye yüklü bir tedavi ücreti ödemek zorunda kalmıştır. Diğer yandan, davalının tamamen kusuru sonucu meydana gelen kazadan dolayı, müvekkilime doktorlar tarafından iki aylık rapor verilmiştir. Müvekkilim iki ay işlerine gidemeyeceğinden maaş da alamayacaktır. Bu durum zaten maddi yönden sıkıntı içinde olan müvekkilimi zarara sokacaktır. Müvekkilimin ödemek zorunda kaldığı tedavi masrafları da dahil olmak üzere şu anki toplam zararı ……. Türk Lirası civarındadır.
  4. Kusurlu olarak trafik kazasına neden olan davalının, müvekkilimin uğramış olduğu maddi zararların tazmini için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Hastaneden alınmış olan raporlar ve hastaneye yapılmış olan ödemelere ilişkin faturalar, polis tutanakları ve gerektiğinde her türlü deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olay tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faizi ile birlikte davalının davacıya şimdilik ……… Türk Lirası maddi tazminat ödemesine ve yargılama giderlerinin,vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaletn arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat