İnfazın Temel Amacı Nedir?

MOTOR VE PARÇA TEMİZLEYİCİSİ MALZEMESİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme, ………. ile ………. arasında aşağıdaki şartlar üzerinde anlaşma sağlanarak tanzim edilmiş olup, işbu sözleşme ………. Active motor ve Parça Temizleyicisi ………. adlı üründen alımlarının karşılığında ………., ………. Otomotiv’e vereceği desteğine ilişkin usul ve esasları belirler.

2- Yükümlülükler

../../…. imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ……….’in bu sözleşme kapsamında sağlayacağı destek faaliyetlerine karşılık, 2 adedi imza tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde (………. ayı içinde olmak kaydıyla), kalanları ………. tarihinden itibaren aylık dönemler halinde, ……….’den her ay 1 adet 5 ay boyunca ………. Active Motor ve Parça Temizleyicisi ………., toplam 7 adet temin edecektir. İşbu sözleşme gereği, ………. Otomotiv 7 adet Art No: ………. Active Motor ve Parça Temizleyicisi ……….’lik ürünü adedi ………. tutarıyla ………. tarafından temin edeceklerine taahhüt eder (……….’e ödemeyi kabul eder). ………., bu alımlarının karşılığında imza tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde Ek-1’de belirtilen içeriğe sahip iki adet dolu takım arabasını destek faaliyetleri kapsamında ………. Otomotiv’e bedelsiz vereceğini kabul ve taahhüt eder.

3- Geçerlilik ve Anlaşma Metni

Bu anlaşma imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Anlaşma en fazla 7 ay ya da ………. Otomotiv’in 7 adet belirtilen üründen alımına bağlı geçerli olacaktır. ………. Otomotiv’in belirtilen şartlara uymaması durumunda bedelsiz verilen takım dolapları tanesi ……….’den fatura edilecektir. ………. Otomotiv bu durumda bu bedeli ……….’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Devir Hakkı Yoktur

Taraflardan biri bu anlaşma gereğince sahip olduğu yükümlülük ya da haklarının hiç birini diğer tarafın önceden yazılı rızası olmadan devretmeyecek ya da yan sözleşme yapmayacaktır.

5- Sona Erdirici Koşullar

Bu anlaşmadan doğan ihtilaflarda icra ve yargı yeri ………. Mahkeme ve İcra daireleridir.

Anlaşmanın bir koşulu etkisiz kalır ya da geçersiz kalınırsa, bu kalan koşulları etkilemez. Böyle bir durumda, taraflar geçersiz olanın yerine, yerini aldığı geçersiz koşulun amacına ve ruhuna mümkün olduğunca yakın geçerli bir koşul üzerinde anlaşma konusunda taahhüt altına girerler. Sözleşmenin esaslı unsurlarının geçersiz kılınması ve yeni maddeler eklenmesi tarafların ortak rızalarına ve onayına bağlıdır. Taraflardan ………. otomotiv sözleşme süresi dolmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edemez. Aksi durumda sözleşmede belirtilen bedeli (3. maddedeki) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Firma Yetkilisi                       ………….. Otomotiv

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat