KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MİRASÇILIK BAKIMINDAN ÖLÜM SIRASININ TESPİTİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Mirasçılık bakımından ölüm sırasının tespiti talebidir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı müvekkil yurtdışında bulunduğu sırada bir trafik kazası olduğunu ve bu kazada eşi ile birlikte, eşinin anne ve babasının da öldüğünü öğrenmiştir.
  2. Daha sonra mirasçılık belgesi alarak yasal işlemleri yapmak için ilgili mercilere başvurduğu sırada veraset ve intikal vergisi için eşinden mal kalıp kalmadığı sorulmuş ve bunun içinde taraflardan kimin önce öldüğü önem arz etmiştir.
  3. Aynı trafik kazasında ölen eşi ile eşinin anne babasından hangisinin önce öldüğünün tespiti için müvekkil adına işbu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, tanık beyanı, trafik kaza raporu, hastane kayıtları ve tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 29 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle davanın kabulü ile müvekkilimin eşinin, annesi ve babasından hangisinin önce hangisinin sonra öldüğünün tespit edilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat