Motorine 10 Numara Yağ Karıştırılması Suretiyle Kaçakçılık

Motorine 10 Numara Yağ Karıştırılması Suretiyle Kaçakçılık

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2012/28091
Karar: 2013/16430
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 6455 sayılı Yasa’nın 35. maddesi ile değişik 5015 sayılı Yasanın 2/21-c maddesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/12. maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üretilmesi veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal edilerek üretilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması fiillerinin de kaçakçılık suçunu oluşturacağı;
Somut olayda; sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen madeni yağlardan alınan numunenin 20.05.2012 tarihli Tübitak MAM raporuna göre anılan yasal düzenleme kapsamında olduğu ve teknik düzenlemelere uygun akaryakıt olmadığının tespit edilmesi karşısında, sanığa atılı suçun sübut bulduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan EPDK vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.05.2013 günü oybirliğiyle karar

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat