Mirasta Tenkıs Davası Dilekçesi

HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI (LAR)                :

 

  1. KONUSU :Tenkis davasıdır.

(Harca esas değer …….TL.dir)

OLAYLAR                       :

1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim murisin ……. hisseli mirasçısıdır.

2-Murisin ……… tarihinde açılan vasiyetnamesinden mirasını sağlığında çok sevdiği ve hep ayrıcalık tanıdığı ………….bıraktığı ortaya çıkmıştır.

3-Müvekkilim veraset ilamından da anlaşılacağı üzere murisin   …….. olup mahfuz hisseli mirasçısıdır ve miras payının        ‘ü  mahfuz hissedir. Vasiyetname ile de müvekkilimin mahfuz hissesi aşılmıştır. Bu durum müvekkilimin miras haklarına zarar vermiş ve burada mirasçıdan mal kaçırma kastıyla hareket edilmiştir.

4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak müvekkilimin mahfuz hissesini aşan vasiyetnamenin tenkisine  karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Vasiyetname, Veraset belgesi tanık,………………ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Müvekkilimin mahfuz hissesini aşan vasiyetnamenin müvekkilimin mahfuz hissesi oranında tenkisine,

2-yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

1-Tebliğ zarfı ve pulu,

2-Onanmış vekaletname sureti,

3-Veraset ilamı,

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...