Tenkıs Dava Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                 (ihtiyati tedbir istemlidir)                                                                  
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI (LAR)                :
 

  1. KONUSU :Tenkis davasıdır.

(Harca esas değer …….TL.dir)
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim murisin ……. hisseli mirasçısıdır.
2-(neyin bağışlandığı)
3-Müvekkilim veraset ilamından da anlaşılacağı üzere murisin   …….. olup mahfuz hisseli mirasçısıdır ve miras payının        ‘ü  mahfuz hissedir. Murisin yapmış olduğu bağışlama ile  müvekkilimin mahfuz hissesi aşılmıştır. Bu durum müvekkilimin miras haklarına zarar vermiş ve burada mirasçıdan mal kaçırma kastıyla hareket edilmiştir.
4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak müvekkilimin mahfuz hissesini aşan bağışlamanın tenkisine  karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  : Veraset belgesi,tapu kaydı,keşif ve bilirkişi incelemesi  tanık, ……………… ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Öncelikle dava konusu taşınmazın başkalarına devrini önlemek için ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
2–Müvekkilimin mahfuz hissesini aşan bağışlama işleminin müvekkilimin mahfuz hissesi oranında tenkisine,
3-Yasal hak olan ve tenkis olunan payın,müvekkilim adına tapu kütüğüne tesciline ve davalı adına olan payın iptaline,
4-yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
1-Tebliğ zarfı ve pulu,
2-Onanmış vekaletname sureti,
3-Veraset ilamı,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat