Mirastan Iskatın İptali Dava Dilekçesi

HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI (LAR)                :

 

  1. KONUSU :Mirastan ıskatın iptali talebidir.

 

OLAYLAR                       :

1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir.

2-Müvekkilim murisi olduğu  ……… açılan vasiyetnamesinden kendisini mirastan ıskat ettiğini  ve mirasını ………………..bıraktığını şaşkınlıkla öğrenmiştir. Müvekkilim hakkında belirtilen mirastan ıskat sebeplerinden hiç birisi varit değildir.

3-(neden varit olmadığı)

4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak mirastan ıskatın iptaline karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Vasiyetname, tanık,………………ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;Müvekkilimin mirastan ıskatının iptaline ve müvekkilimin mirastan pay almasına karar verilmesini ,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı vekili

Av.

EKİ      .

1-tebliğ zarfı ve pulu,

2-onanmış vekaletname sureti,

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...