DAVACILARIN MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDEN İTİBAREN ÜÇ AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE HASIMSIZ OLARAK VE DAVA DEĞERİ BELİRTMEKSİZİN MİRASIN KAYITSIZ ŞARTSIZ REDDEDİLDİĞİNİ BELİRTEREK DAVA AÇTIKLARI – GÖREVLİ MAHKEMENİN SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 3386
Karar: 2016 / 5323
Karar Tarihi: 10.05.2016

ÖZET: Davacıların, mirasbırakanın ölümünden itibaren üç aylık süre içerisinde, hasımsız olarak ve dava değeri belirtmeksizin mirasın kayıtsız ve şartsız reddedildiğini belirterek dava açtıkları ve mirasın gerçek reddini talep ettiği anlaşılmaktadır. Dava, mirasın gerçek reddine ilişkin olup görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Bu durumda uyuşmazlığın, sulh hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(4721 S. K. m. 605, 606) (6100 S. K. m. 21, 22)

Dava ve Karar: Mirasın reddi istemine ilişkin davada, Antalya 2. Sulh Hukuk ve Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, mirasın reddi istemine ilişkindir.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın mirasın hükmen reddi davası olduğu gerekçesi ile görev yönünde hüküm kurulmuştur.

Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesince ise, davanın üç aylık sürede açılan mirasın reddi davası olduğu gerekçesiyle karşı görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Türk Medenî Kanununun 605/1. maddesinde “gerçek ret”, 605/2. maddesinde ise “hükmen ret” düzenlenmiştir. TMK’nın 605/1. maddesi uyarınca miras ancak üç ay içinde reddolunabilir. (TMK m. 606) Bu dava hasımsız açılabilir. Görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir.

Hükmen ret ise süreye tabî değildir. Hükmen ret istemli davada terekenin borcu, terekenin alacaklılarının kimliği konusunda açıklama yaptırılarak davanın alacaklılara yöneltilmesi, taraflara delil bildirme olanağı sağlanması, terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Somut olayda davacıların, TMK’nın 605/1 maddesinde öngörülen, mirasbırakanın ölümünden itibaren üç aylık süre içerisinde, hasımsız olarak ve dava değeri belirtmeksizin mirasın kayıtsız ve şartsız reddedildiğini belirterek dava açtıkları ve Türk Medenî Kanununun 606. maddesi gereğince mirasın gerçek reddini talep ettiği anlaşılmaktadır.

Dava, mirasın gerçek reddine ilişkin olup görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Bu durumda uyuşmazlığın, sulh hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 10.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...