Mirasın Açılması Nedir? Miras Nasıl Açılır?

Açık Poliçe Nedir?

Mirasın Açılması Nedir? Miras Nasıl Açılır?

Açılma ve değerlendirme anı

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 575.- Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir.

Açılma yeri ve yetkili mahkeme

MADDE 576.- Miras, mal varlığının tamamı için mirasbırakanın yerle­şim yerinde açılır.

Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Açılmanın hükümleri

MADDE 577.- Bu kanuna göre mirasa ehil olmayanlar dışındaki herkes mirasçı olabileceği gibi, vasiyet alacaklısı da olabilir.

Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan ka­zandırmaları, o topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirme kaydıyla birlikte edinmiş olurlar; amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır.

Açıklama

Miras, mirasbırakan (muris)’ın ölümü ile açılır. Ayrıca, sağlığında mirasbıra­kanın yaptığı mirasla ilgili kazandırma ve paylaştırmalar terekenin ölüm gününe göre değerlendirilir.

Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yeri yani konu­tunun bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Yine tasarrufların iptali, tenkisi, mira­sın (taksimi) paylaştırılması, miras sebebiyle istihkak davaları da bu yerleşim yeri mahkemesince görülecektir.

Yasaca mirasa ehil olmayanlar dışında herkes mirasçı veya vasiyet alacak­lısı (mansup mirasçı) olabilir.

Tüzel kişiliği olmayan bir topluluğa muayyen bir amaç için yapılan kazan­dırmaları, o topluluktaki kişiler, mirasbırakanın kastettiği amacı gerekleştirmek suretiyle birlikte kazanmış olurlar. Amaç gerçekleşme olanağı bu yolla bağlan­ması mümkün değilse, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat