Açılma ve değerlendirme anı

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 575.- Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir.

Açılma yeri ve yetkili mahkeme

MADDE 576.- Miras, mal varlığının tamamı için mirasbırakanın yerle­şim yerinde açılır.

Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Açılmanın hükümleri

MADDE 577.- Bu kanuna göre mirasa ehil olmayanlar dışındaki herkes mirasçı olabileceği gibi, vasiyet alacaklısı da olabilir.

Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan ka­zandırmaları, o topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirme kaydıyla birlikte edinmiş olurlar; amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır.

Açıklama

Miras, mirasbırakan (muris)’ın ölümü ile açılır. Ayrıca, sağlığında mirasbıra­kanın yaptığı mirasla ilgili kazandırma ve paylaştırmalar terekenin ölüm gününe göre değerlendirilir.

Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yeri yani konu­tunun bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Yine tasarrufların iptali, tenkisi, mira­sın (taksimi) paylaştırılması, miras sebebiyle istihkak davaları da bu yerleşim yeri mahkemesince görülecektir.

Yasaca mirasa ehil olmayanlar dışında herkes mirasçı veya vasiyet alacak­lısı (mansup mirasçı) olabilir.

Tüzel kişiliği olmayan bir topluluğa muayyen bir amaç için yapılan kazan­dırmaları, o topluluktaki kişiler, mirasbırakanın kastettiği amacı gerekleştirmek suretiyle birlikte kazanmış olurlar. Amaç gerçekleşme olanağı bu yolla bağlan­ması mümkün değilse, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...