İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mirasçılıktan Çıkarma Kararının İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, meslek olarak mankenlik mesleğini tercih ettiği için babası ile arası iyi değildi. Babası seçmiş olduğu meslek dolayısıyla müvekkili ile konuşmuyor ve görüşmüyordu.
  2. Müvekkilimin babası bir süre önce vefat etmiştir. Vefatından sonra ortaya çıkan vasiyetname ile müvekkilimin mirasçılıktan çıkarıldığını ve miras payının diğer kardeşine bırakıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
  3. Gerekçe olarak da, mankenlik mesleğinin aileye yakışmayan bir meslek olması gösterilmiştir. Oysa müvekkilimin mirasçılıktan çıkarılmayı gerektiren bir durumu olmamıştır. Bu nedenle bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 510 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, müvekkilimin hukuka aykırı olarak mirastan çıkarılması ile ilgili kararın iptaline karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep olunur.

 

Davacı Vekili

Av.

EK: Vekaletname

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat