İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ TALEBİNE CEVAP

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DOSYA NO:  Esas

 

 

CEVAP VEREN (DAVALI)               :

 

VEKİLİ                                  :

                                                                

 

KARŞI TARAF (DAVACI)               :

 

VEKİLİ                                  :

KONU                                   : Mirasçılık Belgesinin İptali talebine karşı cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR                                :

1- Davacı tarafından evvelce  ………. Sulh Hukuk Mahkemesinden almış bulunduğumuz ../../…. tarih, ../….. Esas ve ../….. Karar sayılı mirasçılık belgesine itiraz edilmektedir.

 

2- İtirazlar tamamen mesnetsizdir. Davacı taraf, kendisinin murisin evlilik dışı ilişkisinden olma çocuğu olduğunu, bu nedenle kendisinin de mirasçı olduğunu iddia etmektedir.

 

3- Mirasçılık belgesi murisin nüfus kayıtları incelenerek verilmektedir. Mahkeme de bunu yapmıştır. Davacının eğer bir iddiası var ise kendisinin ölenin çocuğu olduğu yolundaki iddialarını bir başka davada dile getirmesi, davasını ispat etmesi, nüfus kaydını da bu yeni karara göre değiştirmesi gerekmektedir. Ancak bundan sonra mevcut mirasçılık belgesinin iptali için dava açabilecektir. Oysa davacının bu yolda bir davası bulunmamaktadır. Alınan mirasçılık belgesi aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

4- Davacının mesnetsiz iddialarının ve davanın reddini talep ediyoruz.

TALEP SONUCU                               : Açıklanan nedenlerle, davacının davasının reddine, her türlü yargılama harç ve masraflarıyla vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat