MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN        :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :……………… Noterliğinin …/…/…… Tarih ve … Yev. no.lu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi doğrultusunda tarafımıza verasetname konusu …………… plakalı ticari taksi için mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                :

1-Müteveffa … üzerine kayıtlı bulunan … plakalı ticari taksiyi … NOTERİ … Tarihli ve … Yevmiye nolu düzenleme şeklinde verasetnamesi ile eşi … ‘a bırakmıştır.

2- Bu vasiyetname mahkemenizce dosya no: …  …. tarihli celsede açılmış ve taraflara okunmuştur. Yapılan bu vasiyetnameye … dışında herhangi bir itiraz yoktur.

3- … tarihli celsede vasiyetname açılmış ve okunmuştur, hazır olan mirasçılardan … vesayetnameden haberdar olmuştur. Bu tarihten itibaren … vasiyetnameye ilişkin olarak hiçbir işlem ve talepte bulunmamıştır.

4- Türk Medeni Kanunu’nun 559. maddesinde belirtilen bir yıllık süre zarfında … hiçbir işlemde ve talepte bulunmadığından dolayı vasiyetnameye itiraz hakkını kaybetmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK.m.598, 559 ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, …. Sulh Hukuk Mahkemesi … Esas sayılı dosyası, tanıklar ve diğer kanıtlar.

  

TALEP SONUCU                : Yukarıda açıklanan nedenler ile veraset belgesinin tarafımıza verilmesini bilvekale talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

Müvekkilimizin Nüfus Kaydı

Ana Adı                                :

Baba Adı               :

İli                            :

İlçesi                      :

Mahallesi              :

Aile Sıra No          :

Sıra No                  :

Cilt                         :

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat