KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Mirasçılık Belgesi Verilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müteveffa …….., müvekkilin oğlu, ……. ili, ………ilçesi …….. mahallesi, … Cilt No, … aile sıra no, … sıra numarasında kayıtlı, … ve …’den olma, …/…/… doğumlu, …../……./…….. tarihinde vefat etmiştir.
  2. Müteveffa bekârdır. Geriye mirasçı olarak müvekkiller, annesi …. ve babası ….. mirasçı olarak kalmışlardır. Başka mirasçı da bulunmamaktadır.
  3. Vefat eden ……..’den itibaren mirasçıları ve miras paylarını gösteren mirasçılık belgesi verilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus aile kayıt tablosu ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 598, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle,……..’den itibaren mirasçıları ve miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat