KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mirasçılık Belgesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, …….. ili, ……… ilçesi, ……… mahallesi, … sayfa, … sıra, … kütük sıra numarasında kayıtlı, …….ve …….’den olma, ……….ili, …/…/… doğumludur.
  2. Müvekkilimin babası …….., …/…/… tarihinde vefat etmiş, geriye mirasçı müvekkil kalmıştır.
  3. Müvekkilin, vefat eden babasının mirasçısı olduğunu gösterir mirasçılık belgesi, verilmesi için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, aile kayıt tablosu ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Medeni Kanun md. 598 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, …/…/… tarihinde vefat eden müvekkilin babasının mirasçısı olduğunu gösterir mirasçılık belgesinin verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat