İnfazın Temel Amacı Nedir?

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN        :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Mirasçılık Belgesi Verilmesi Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimize ………… İcra Müdürlüğünün ../….. Esas sayılı dosyasından kesinleşmiş borcu bulunan ……………….. vefat etmiştir.

 

2- Mirasçılarına karşı takibe devam edebilmemiz için yetki almış bulunmaktayız (Yetki Belgesi Ektedir).

 

3- Ölen …………………, ../../…. tarihinde ………. de doğmuş olup, …………İli, ……….. İlçesi, …………… Mahallesi, ……..Cilt, ………Aile, ………. Sıra No da nüfusa kayıtlıdır. Anne Adı………, Baba Adı ise ………… dır.

4- Ölenin mirasçılarına karşı takip yapabilmemiz için, mirasçılarının tespit edilerek mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLER                           : İcra Dosyası, her türlü yasal kanıt.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenler ile tarafımıza mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Ek : Yetki belgesi

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat