Miras Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI (LAR)               :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI (LAR)                :
 

  1. KONUSU :………….. Tarihli Miras Mukavelesinin iptali istemidir.

 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim murisin ……. hisseli mirasçısıdır.
2-Müvekkilim ,Muris …………. ile davalı bir miras mukavelesi yaptıklarını ve murisin ………………………davalıya bağışladığını …………..tarihinde öğrenmiş bulunmaktadır.
3-(miras mukavelesinin niye iptali gerektiği)(hata hile gibi)
 
 
4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak miras mukavelesinin sebebiyle iptaline  karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Veraset belgesi,Miras mukavelesi, tanık,………………ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile; ……… tarihli miras mukavelesinin ……………sebebiyle  iptaline,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat