Miras Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI (LAR)               :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI (LAR)                :

 

  1. KONUSU :………….. Tarihli Miras Mukavelesinin iptali istemidir.

 

OLAYLAR                       :

1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim murisin ……. hisseli mirasçısıdır.

2-Müvekkilim ,Muris …………. ile davalı bir miras mukavelesi yaptıklarını ve murisin ………………………davalıya bağışladığını …………..tarihinde öğrenmiş bulunmaktadır.

3-(miras mukavelesinin niye iptali gerektiği)(hata hile gibi)

 

 

4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak miras mukavelesinin sebebiyle iptaline  karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Veraset belgesi,Miras mukavelesi, tanık,………………ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile; ……… tarihli miras mukavelesinin ……………sebebiyle  iptaline,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı vekili

Av.

EKİ      .

1-tebliğ zarfı ve pulu,

2-onanmış vekaletname sureti,

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...