Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Dilekçesi

 SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

MİRAS ORTAKLIĞINA

TEMSİLCİ ATANMASINI

İSTEYEN                   :

 

VEKİLİ                      :Av.

 

DAVALI                    : Hasımsız.

 

D.KONUSU               :Miras ortaklığına temsilci atanması talebidir.

 

OLAYLAR                 :

1-Müvekkilin murisi ……………     ../  … /   …  tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim ve öbür kişiler mirasçıdırlar. Murisin terekesi henüz taksim edilmemiştir.

2-(hangi gayri menkulle ilgili kime karşı hangi davanın açılacağı)

 

3-Bütün mirasçıların bir araya gelmesi güç olmakta yada kendileri ile iletişim kurup açılacak davaya olurlarının alınmasında sıkıntı çekilmektedir. Açıklanan nedenlerle açılacak davanın kovuşturulması için miras ortaklığına temsilci atanmasını  talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                    :Nüfus kaydı,veraset ilamı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

Muris …….adına ……ili …….ilçesi …….mevkii ada……pafta ….. ve parsel ………de kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak ………..aleyhine açılacak …………..davasının kovuşturulması bakımından miras ortaklığına temsilci atanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili

Nüfus Kaydı                                                                          Av.

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

Veraset ilamı

MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ OLABİLECEK KİŞİLER:

1-(ADI VE ADRESİ)

2-

3-

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...