Miras Sebebiyle İstihkak Davası Dilekçesi

Açık Poliçe Nedir?

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
  DAVACI (LAR)               :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI (LAR)                :
 

  1. KONUSU :Miras sebebiyle istihkak talebinden ibarettir.

 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir.
2- …………. tarihinde düzenlediği vasiyetname ile …………………………müvekkilime vasiyet etmiş bulunmaktadır.
3-Durum böyle olduğu halde davalı belirtilen gayrimenkul den müvekkilimin yararlanmasına engel olmaktadır.
 
 
4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Vasiyetname,Nüfus Kaydı, Veraset belgesi, tanık,………………ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Gayrimenkulün devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına;
2-Gayrimenkulün müvekkilime ait olduğuna;
3-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti, 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat