Mirasın Reddi Dilekçesi

0
7897

 Mirasın Reddi Dilekçesi


 SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
 
 
DAVALI                    : Hasımsız.
 
D.KONUSU               :Mirasın reddinin tescili talebidir.
 
OLAYLAR                 :
1-Müvekkilin murisi ……………     ../  … /   …  tarihinde vefat etmiştir.
2-Murisin ölümünü müteakip süresi içerisinde müvekkilim müteveffa ……….. ın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.
 
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkilimin muris …………. ın mirasını reddettiğinin tesciline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...