Mirasın Reddi Dilekçesi


 SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
 
 
DAVALI                    : Hasımsız.
 
D.KONUSU               :Mirasın reddinin tescili talebidir.
 
OLAYLAR                 :
1-Müvekkilin murisi ……………     ../  … /   …  tarihinde vefat etmiştir.
2-Murisin ölümünü müteakip süresi içerisinde müvekkilim müteveffa ……….. ın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.
 
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkilimin muris …………. ın mirasını reddettiğinin tesciline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat