Miras Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Miras Sözleşmesinin İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin babası … ile davalı kiracı … aralarında miras sözleşmesi yapmışlar ve bu sözleşme uyarınca davalının kiracı olarak ikamet ettiği apartman dairesini, müvekkilin babası, davalıya bağışlamıştır.

2-) Miras sözleşmesi …/…/…/ tarihinde yapılmıştır. Müvekkilimin babası bu sözleşme tarihinden … gün sonra vefat etmiştir.

3-) Bu miras sözleşmenin müvekkilimin babasının korkutularak ve aldatılarak yapıldığını düşünmekteyiz. Olayı açığa çıkaracak delilileri bulacağımızı taahhüt ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 545, 557 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, miras sözleşmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihli miras sözleşmesinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat