Öğrencinin Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Öğrencinin Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi

……………………. ÜNİVERSİTESİ

…………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuz ………………..…….Bölümü………………..…….numaralı öğrencisiyim. ……..…… tarihinde ….……….sınavı yapılan ………. kodlu ……………. derse ait sınav kağıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için gereğini arz ederim.

../../20

İmza

Adı-Soyadı

ADRES:

TEL:

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat