Miras sözleşmesinin iptali

Miras sözleşmesinin iptal davası, mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı esnada yapılmışsa, yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama neticesinde yapılmışsa, miras sözleşmesinin içeriği, hükme bağlandığı koşullar veya iki tarafa yüklediği edimler hukuka veya ahlaka aykırı ise, miras sözleşmesi kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa açılabiliyor. Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesinin örneğini aşağıda inceleyebilirsiniz:

Miras sözleşmesinin iptali, iki tarafın yapacağı yazılı anlaşma ile her zaman gerçekleşebiliyor. Mirasçı olarak atanmış kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesinin iptali kendiliğinden gerçekleşiyor…

Miras sözleşmesi, mirasbırakanın üçüncü kişi ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf şeklindeki sözleşmeye deniyor. Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Miras sözleşmesini yapan taraflar, dileklerini resmi memur önünde belirtirek, düzenlenen sözleşmeyi, resmi memur ve iki tanık önünde imzalarlar.

Miras sözleşmesinin iptali, iki tarafın yapacağı yazılı anlaşma ile her zaman gerçekleşebiliyor. Miras sözleşmesi yolu ile mirasçı tayin edilen veya kendisine belirlenen bir mal bırakılan kişi, miras sözleşmesi yapıldıktan sonra, mirasbırakana karşı, mirasçılıktan çıkarılma nedeni oluşturan davranışta bulunursa; mirasbırakan kişi miras sözleşmesini tek taraflı olarakta ortadan kaldırabiliyor.

Miras sözleşmesi şartlarına göre sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması halinde Borçlar Hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebiliyor.

Mirasçı olarak atanmış olan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesinin iptali kendiliğinden gerçekleşiyor.

Mirasbırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulunandan, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat