Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Dilekçesi

……. ………………. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim müflisin işyerinde …/…/… tarihinden bu yana işçi olarak çalışmaktadır. Müvekkilimin müflisten alacağı toplam … TL.’dir.

2-) … İflas İdaresi’nin …/… sayılı dosyası ile yürütülen iflas tasfiyesiyle ilgili olarak düzenlenen sıra cetvelinde müvekkilimin alacağı 3. sıraya kaydedilmiştir. Bu düzenleme 2004 S. K’nın 206. maddesine aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER : İİK,İlgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : … İflas İdaresi’nin …/… sayılı dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin alacağının sırasının düzeltilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat