KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ

1- Konu

Bu Miras Paylaşım Sözleşmesi, muris …..’nin mirasçıları olduklarını beyan, kabul, taahhüt ve imzalarıyla belgelerler.

2- Mirasçılar

Daha sonra alınacak Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi’nden de anlaşılacağı üzere, muris …..’nin .. / .. / …. tarihinde vefatıyla geriye mirasçı olarak;

–    Eşi : …..

–    Oğlu: …..

–    …..

–    …..

–    Kızı: …..

–    …..

–    ….. (evlenmekle …..),

kalmıştır.

3- Tereke

Murisin terekesinde; ….. bulunan; ….. Pafta, ….. Parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 3 adet daire ve ….. TL/Döviz bırakmıştır.

4- Paylaşım

Mirasçılar, bu terekenin taşınır ve taşınmaz mallarını aşağıdaki şekilde paylaşımına gitmişlerdir:

1-  Taşınmaz üzerinde kurulu 3 adet bağımsız bölüm/dairenin mirasçılar üzerine intikal işlemi yapıldıktan sonra, mirasçılardan ….. – …..’a miras hissesini ….. dışında diğer hissedarlara tapudan devredecek/tescilini sağlayacaktır.

2-  Mirasçı …..’a … nolu dairedeki miras hissesinden vazgeçme karşılığında nakit olarak kalan ….. TL/döviz kendisine verilmiştir. Diğer mirasçılar bu nakit paradan hiçbir şekilde hak talep etmeyecektir.

3-  … nolu dairenin çıplak mülkiyeti, mirasçılardan ….. – …..’ye, … nolu dairenin çıplak mülkiyeti, mirasçılardan ….. – …..’ye, … nolu dairenin çıplak mülkiyeti mirasçılardan ….. – …..’ye, her üç dairenin intifa hakkı ise mirasçılardan …..’ye bırakılmış olup, buna ilişkin tapudan devir, tescil ve şerh işlemleri yapılacaktır.

4-  Taşınmaz üzerinde kurulu bağımsız bölümlerin/dairelerin kiraya verilmesinde ve kira paralarının alınmasında, intifa hakkı sahibi ….. – ….. tek yetkili kılınmıştır.

5- Diğer Hususlar

l-   İntikal ve tapu işlemleri için …..’dan vergi ve harç alınmayacaktır.

2-  Mirasçılar yukarıda belirtilen şekil ve hususlarda anlaşma yapmış olup, bu paylaşım Sözleşmesi’nin daha sonra yapılacak resmi sözleşmenin dayanağı olduğunu beyan, taahhüt ve imzalarıyla belgelerler.

………..                           …………..                 …………

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat