KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MERAYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Men’i Müdahale Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. …… ili, …… ilçesi, … mevkiinde, doğusu … Irmağı, batısı … tarlası, kuzeyi … ve güneyi … ile çevrili meraya davalı köy tarafından tecavüz edilerek köy halkının faydalanması engellenmektedir.
  2. …. Köyü halkı bu meranın kendilerine ait olduğunu iddia etmektedirler. Daha önce …….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./…/…… tarih ve …/… esas sayılı kararı ile ……Köyü mera’dan men edilmiştir. Buna rağmen davalı köyün tecavüzü sürmektedir.

DELİLLER                           :  Mahkeme kararı, tapu kayıtları ve yasal her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Mera Kanunu md. 19 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle, davalı köyün el atmasının önlenmesine ve yargılama masraflarıyla ücreti vekâletin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat