Mevzuatımızda Kaç Tür Kanun Yolu Vardır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mevzuatımızda Kaç Tür Kanun Yolu Vardır?

Kanun yolları, olağan ve olağanüstü kanun yolları olarak iki kısımda İncelenmektedir. Henüz kesinleşmemiş bulunan kararlara karşı başvurulan kanun yollarına olağan kanun yolları, şekli anlamda kesinleşmiş kararlar aleyhine başvuru­lan kanun yollarına ise, olağanüstü kanun yolları denir.

Genel olarak, olağan kanun yolları istinaf ve temyiz, ola­ğanüstü kanun yolu ise, yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına temyiz kanun yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Karar düzeltme kanun yolu ise, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu sistematiğinde yer verilmeyen bir kanun yolu ola­rak, mevzuatımızdan çıkmış olmaktadır. Ancak bu kanun yolu ile bir süre daha ( HUMK hükümlerinin uygulanması gereken önceki dosyaların tamamen bitmesine kadar) uygu­lamada karşılaşma durumumuz olduğu da açıktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat