Kanun Yolu Ne Demektir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kanun Yolu Ne Demektir?

Kanun yolu kavramı, mahkeme kararlarının da hatalı olabileceği, birer insan olarak hâkimlerin de hata yapabile­ceği varsayımından hareketle doğmuş bir kavramdır. Bir davanın taraflarının, hatalı olan mahkeme kararlarının dü­zeltilmesini istemek en doğal hakkı olduğu gibi, hatalı olma­sa bile verilmiş bir kararın daha yüksek dereceli bir mahke­me tarafından da incelenerek karardaki hataların en aza in­dirilmesi istemek de en doğal hakkıdır. Bu hak, anayasal bir hak olarak “Hak Arama Özgürlüğü” kavramının bir görü­nümü olarak ortaya çıkmaktadır. Kanun yolları, mahkeme kararlarının esas ve usul yönünden hukuka uygunluğunun kararı veren mahkemeden başka bir mahkeme tarafından denetlenerek, varsa eksikliklerinin giderilmesi için taraflara tanınmış çağdaş bir hak ve başvuru imkanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede kararda olabilecek muhtemel hatala­rın giderilmesi ve hukuka olan inancın kuvvetlendirilmesi amaç edinilmiş diye düşünmek doğru olacaktır.

Kanun yolunun başka bir fonksiyonu da ülke hukukunun o ülkenin her yerinde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Denetimi yapacak mahkemenin içtihat niteliğinde ki kararlarının ilk derece mahkemeleri tarafından örnek alınması sayesinde ülkenin her yerinde hukukun aynı uygulanması mümkün hale gelecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat