İnfazın Temel Amacı Nedir?

MEVCUT MAL REJİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mevcut Mal Rejiminin Değiştirilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı müvekkilim ile davalı, karı-kocadır.
  2. Eşler arasında mal ortaklığı rejimi uygulanmasına rağmen, davalı eş kendince sorumsuz davranmakta haksız olarak ortaklık mallarının geleceğini tehlikeye atmaktadır.
  3. Bu sebeple mevcut rejimin değiştirilerek, mal ayrılığına gidilebilmesi için, işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmesi, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 206 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen sebeple davanın kabulü ile taraflar arasındaki mal rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat