İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MERCİ TAYİNİ İSTEMİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mercii Tayini İçin Yargıtay ilgili Dairesine Gönderilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

……. aleyhine açmış olduğumuz ……………………………. ilişkin davamız,….. (…). Asliye Hukuk Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek ….(…). İş Mahkemesine gönderilmiştir. …..(…). İş Mahkemesince de görevsizlik kararı verilmekle olumsuz görev uyuşmazlığı söz konusu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 21-23 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :………(…) İş Mahkemesinin görevsizlik kararı kesinleştiğinde dosyanın mercii tayini için Yargıtay ilgili dairesine gönderilmesini, vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat