İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MENKUL MAL SATIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. adresinde ikamet eden ….. ile ….. adresinde ikamet eden ….. arasında aşağıdaki koşullarla bir satım sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede;

….. “Satıcı”;

….. “Alıcı” olarak anılacaktır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti SATICI’ya ait olan ve SATICI’nın dükkanında ALICI tarafından beğenilerek seçilen ….. marka buzdolabının ALICI’ya satımıdır.

3- Tarafların Yükümlülükleri

SATICI, satım konusu buzdolabını .. / .. / …. tarihinde ALICI’nın göndereceği adreste teslim edecektir. Buzdolabı; iki kapılı, no frost özellikli, elektronik, anti bakteriyel ve ….. ebatlarında, gri renklidir. SATICI, buzdolabının tüm parçalarını eksiksiz bir şekilde teslim edecek, ayrıca buzdolabını ALICI’nın …..’de ….. adresindeki yazlık evine taşıyacaktır. SATICI buzdolabını, herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde ambalajlayarak, üstü kapalı bir araçla getirecek ve teslim edecektir. Eğer, SATICI, bu koşullara uymayacak ve bu nedenle buzdolabına bir zarar gelecek olursa bu zararlardan mesul olacaktır. Ayrıca, buzdolabının teslimatı gecikirse, gecikilen her gün için SATICI …..-TL’nı ALICI’ya ödeyecektir.

ALICI, SATICI’nın kendisine teslim edeceği buzdolabına karşılık SATICI’ya …..-TL ödeyecektir. Sözleşmenin yapıldığı gün ALICI, bu bedelin …..-TL kısmını defaten verecek, kalan …..-Tl’sını ise buzdolabının kendisine teslim edildiği .. / .. / …. tarihinde teslimatı yapan kişiye ödeyecektir.

4- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha ALICI’ya teslim edilmiş, ikinci nüsha SATICI’da kalmıştır.

Alıcı                                                              Satıcı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat