İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MENKUL MAL DEVİR SÖZLEŞMESİ

Menkul Malı Devir Eden   :

Menkul Malı Devir Alan    :

Devir Edilen Mal       :

Devir Bedeli              :

Biz devir eden …… menkul malı …… yukarıda gösterilen bedel karşılığında mülkiyetini devir ve teslim ettik. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldık. Başka bir alacağımız kalmadığını beyan ve kabul ederiz.

Devir Eden

Ad Soyad – İmza

Biz devir alan yukarıda …… menkul malı …… yukarıda gösterilen bedel karşılığında mülkiyetini devir ve teslim aldık. Devir bedelini nakten ve tamamen ödediğimizi, kendisine herhangi bir borcumuz kalmadığını beyan ve kabul ederiz.

Devir Alan

Ad Soyad – İmza

… Noteri

Tarih

Kaşe

İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat