KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MENKUL KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme …… adresindeki ….. (KİRALAYAN) ile, ….. adresinde faaliyet gösteren ….. (KİRACI) olarak anılacaktır. Arasında akdedilmiştir.

2- Konu

Kiracının talep ettiği ve kiralayanın kendi depolarında kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edeceği ….. seri numaralı ….. kaynak makinesinin ücret karşılığı kiralanmasıdır.

3- Ücret

İşbu sözleşmenin bedeli kira konusu kaynak makinesinin kiracıya teslim edildiği günden itibaren her gün için …..-TL (USD) ve + % 15 KDV’dir.

4- Malın Teslimi ve Ödeme Şekli

1-  Makine işbu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra kiralayanın deposunda kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edilecektir.

2-  Ödeme makinenin kiracıya tesliminde peşin olarak yapılacaktır. Ancak peşin yapılmayan kiralamalarda ödemenin ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Buna göre vadesinde ödenmeyen kira alacaklarına hiçbir ihtara gerek olmadan aylık % 10 gecikme bedeli ilave edilerek tahsil edileceği hususunu kiracı taraf peşinen kabul ve taahhüt eder.

5- Sözleşmenin Ortadan Kalkması ve Feshi

Sözleşme aşağıdaki şartların oluşması hallerinde sona erer,

1-  Kiracının bu sözleşmeye uygun olarak tüm kira bedellerini ödeyerek makineyi kiralayana teslim aldığı gibi kiralayanın deposunda teslimi ile sona erer.

2-  Kiracının makinenin satış ücretini peşin olarak ödemesi.

6- Kira Müddeti

1-  Kira müddeti ….. ay (veya gün) dır. Ancak kiracı makineyi süre bitiminde aldığı gibi teslim etmez ise, geciken her gün için …..-TL (USD) kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı makineyi bu süre zarfında kullanmadığından bahisle, kira bedeli ödemekten kaçınamaz.

7- Özel Hükümler

1-  Makine kiracıya teslim edildikten sonra meydana gelecek her türlü bakım onarım ve hasardan sorumludur. Makinenin ziyası halinde kiracı hiçbir ihtara gerek kalmadan makinenin bedelini kiralayana 10 gün içinde defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının bu parayı geç ödemesi halinde de aylık % 10 gecikme bedeli ödeyeceğini de kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ….. İcra Daireleri ile Mahkemeleri yetkilidir.

Kiracı                                                            Kiralayan

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat