İnfazın Temel Amacı Nedir?

MENKUL MAL ALIM – SATIM SÖZLEŞMESİ

SATICI:  Adı ve Soyadı

Adres

ALICI:    Adı ve Soyadı

Adres

Yukarıda adı soyadı ve adresi yazılı şahıslar, noterliğimize kimliklerini ibraz ettikten sonra düzenleme şeklinde menkul mallar için alım satım sözleşmesi yapılmasını istemişlerdir. Sözleşmenin taraflarından satıcı sıfatıyla hareket eden söz alarak dedi ki:

(… Maliki olduğum, …, …, …, … menkul malların tamamını yukarıda alıcı hanesinde adı soyadı yazılı olan şahsa sattım ve malları da kendisine teslim ettim. Satış ve devir bedelinin tamamını alıcıdan nakden ve peşinen aldım. Satış bedelini nakden ve peşinen aldığımdan alıcıdan bu sözleşme ve bu sözleşmede yazılı olan tüm menkul mallar nedeniyle; …/…/… Tarihi itibariyle kendisinden hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır …) Dedi ve sözlerini bitirdi.

Sözleşmenin taraflarından alıcı sıfatıyla hareket eden söz alarak dedi ki:

(Satıcının maliki olduğu, …, …, …, … oluşan menkul mallarını tamamın yukarıda satıcı hanesinde adı soyadı yazılı olan şahıstan satın aldım ve malları da teslim aldım. Satış ve devir bedelinin tamamını satıcıya nakden ve peşinen …/…/… Tarihinde ödedim. Satış bedelini nakden ve peşinen ödediğimden satıcıdan bu sözleşme ve bu sözleşmede yazılı olan tüm menkul mallar nedeniyle; hiçbir borcum kalmamıştır …) dedi ve sözlerini bitirdi. İşlem içeriği okuryazar olan ilgililere okunmak üzere verildi. Okuma işlemi bittikten sonra, tüm ilgililere soruldu.

Tüm ilgililer söz alarak; işlem içeriğindeki tüm bilgiler doğrudur, İşlem içeriğindeki beyanlar irademizi yansıtmaktadır. İşlem içeriğini kabul ediyoruz. Değiştirilmesini veya eklenmesini istediğimiz bir husus yoktur” dedi. İşlem birlikte imza altına alındı. Tarih

Satıcı                                                                      Alıcı

Adı ve Soyadı                                                      Adı ve Soyadı

Adı geçenin okur-yazar olduğunu ve işlem yapma yeteneğinin olduğunu ve imzasını dairede huzurumda attığını,

Adı geçenin okur-yazar olduğunu ve işlem yapma yeteneğinin olduğunu ve imzasını dairede huzurumda attığını,

Onaylarım. …/…/…

… Noteri
Adı ve Soyadı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat