İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MENFİ TESPİT DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

-İhtiyati Tedbir Taleplidir-

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ../../….

DAVACI                                  :

 

VEKİLİ                                     :

ADRESİ                                   :

 

DAVALI                                  :

VEKİLİ                                     :

 

KONU                                      : Müvekkilimin takip dayanağı çekten dolayı borçlu bulunmadığının tesbitine ve çekin icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                   :

 

  • Müvekkilimiz şirket tarafından imzalı ve boş şekilde kaybedilen bir adet çek yaprağını ele geçiren davalı, müvekkilimi icra takibi yapmakla tehdit etmektedir.
  • Müvekkilim, çekin gerçeğe aykırı şekilde doldurulduğunu ve bu çekten dolayı borçlu olmadığını bildirerek iadesini istemişse de, davalı buna yanaşmamıştır.
  • Takip konusu çek nedeniyle borçlu olmayan müvekkilimin mağduriyetine sebep verilmemesi açısından, bu çeke dayanarak yapılan icra takibinin iptalini talep etmek zorunluluğu doğmuştur. Ayrıca, davalı tarafından sözkonusu çeke dayanarak icra takibi başlatılması ihtimaline karşı, müvekkilimin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER             : İİK.m.72 ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                              : Banka Kayıtları, Ticari Defterler, Bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                     : İki haftadır

 

TALEP SONUCU                   : Arz edilen nedenlerle icra takibine konan çek nedeniyle müvekkilimin davalıya borçlu olmadığının tesbitine, çekin icraya konması ihtimali karşısında teminat karşılığında senedin icraya konulmaması yolunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat