Menfi Tespit Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

Menfi Tespit Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          : Davalı tarafın bilirkişi raporuna itirazını içeren dilekçesine karşı ve davanın esası hakkında beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkil ile davalıların murisi ticari ilişki içinde bulunmuşlar ve yaptıkları alışveriş karşılığında nakit ödemeler yanında müşteri çekleri ve şahsi çekler de davacı müvekkil tarafından davalıya verilmiştir.

2. Davacı kayıtları üzerinde yapılan … tarihli bilirkişi raporuna göre, davacının fazla ödeme yapmış bulunduğundan …. TL istirdat talebinde bulunabileceği; davalı kayıtları üzerinde yapılan … tarihli bilirkişi raporunda ise davacının davalıya karşı borçlarının ve alacaklarının çıkarılmasına imkan olmadığı sonucuna varılmıştır.

3. Davalı tarafın iddialarının aksine talimat Mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi usule aykırı değildir.

HUKUKİ SEBEPLER                      : İİK/72; ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                             : Yukarda açıklanan nedenlerle davamın kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yüklenmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat