Araç Hasarının Şüpheli Olması Hasar Tespiti Talebi Dava Dilekçesi

Araç Hasarının Şüpheli Olması Hasar Tespiti Talebi Dava Dilekçesi

… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                         : Hasar tespit talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. B’ye ait … plakalı araç… poliçe numarası ile davacı sigorta şirketi tarafından kasko sigorta poliçesi ile sigortalıdır.

2. Araç üzerinde dain-i mürtehin sıfatı bulunan C Bank T.A.Ş.’nin hasarlı olarak buldukları sigortalı aracın hasar tazminatının taraflarına ödenmesi talep edilmiştir.

3. Ancak şirketimizce yapılan inceleme neticesinde yapılan başvuru da bir takım şüpheler görülmüştür.

4. Araç şirketimize sigorta poliçesi ile sigortalı olması öncesinde A. Sigorta A.Ş.’de sigortalı olup, bu süre zarfında … tarihinde kaza yapmış ve kaza sonucunda da pert olarak A. Sigorta A.Ş. tarafından eksper K.E.’a hazırlatılan KASKO ÖNRAPOR EKSPERTİZ RAPORU’nda belirlenen hasar ile davacı sigorta şirketi tarafından eksper Ö.A.’a hazırlatılan KASKO ÖN EKSPERTİZ RAPORU’nda belirlenen hasarın aynı olduğu görülmektedir.

5. Bu sebeple ilgili aracın şirketimize sigortalı iken mi hasara uğradığı; yoksa A. Sigorta A.Ş.’ye sigortalı iken geçirmiş olduğu kazadan kaynaklanan hasarın mı kaldığı şüphesi doğmuştur.

6. Dosyamız ekinde sigortamız ve A. Sigorta A.Ş. tarafından yaptırılan ekspertiz raporları sunulmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TTK/1445, 1447 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız hususlar ışığında;

a. Araç üzerinde inceleme yaptırılmasını,

b. Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz A. Sigorta A.Ş.’ye ait ekspertiz raporu ile araç üzerindeki son hasarın karşılaştırılmasını,

c. Araçtaki hasarın A. Sigorta A.Ş.’de iken geçirmiş olduğu kazadan kaynaklanıp kaynaklanmayacağının tespitini,

Sayın Mahkemenizden saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat