İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MALVARLIĞINDAKİ ARTIŞI BİLDİRMEYEN SANIĞI ŞİKAYET

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 ../../….
İCRA DAİRESİ VE ESAS NO’nün  E. Nolu dosyası.
ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI)

 

VEKİLİ

 

 

 

 

ADRESİ
SANIK (BORÇLU)
KONUMal beyanından sonra mal ve kazançta meydana gelen artışı bildirmemek.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz adına borçlu aleyhine  tarihinde ‘nün  E. numarası ile yapılan icra takibinde borçlu mal beyanında bulunmuştur. İcra takibi itiraz da görmeyerek kesinleşmiştir.

2- Borçlu ödeme emrinin tebliği üzerine yasal süresi içerisinde icra dosyasına verdiği mal beyanı dilekçesinde menkul ya da gayrimenkul hiçbir malının ve gelirinin olmadığını, geçimini babasından aldığı harçlıkla sağladığını belirtmiştir.

 

3- Borçlu takip ile ilgili beyanından sonra yeni mallar edinmiştir. Bu hususu gösteren iki adet fatura sureti dilekçemizin ekindedir.

 

4- Geliri artan ve düzelen borçlu borcunu ödemediği gibi gelirinde meydana gelen artışı İİK. 77 gereği 7 gün içinde icra dosyasına da bildirmemiştir.

5- Bu eylemiyle suç işleyen sanığın cezalandırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER İİK.m.77, 339
DELİLLER ‘nün  E. sayılı dosyası.
TALEP SONUCUYukarıda açıklanan sebeplerle İcra ve İflas Yasasının 339. maddesinde belirtilen malvarlığındaki artışı bildirmeme suçunu işleyen sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….

 

 

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat