KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MALİKİN HARAP OLAN BÖLÜMÜNÜ YAPTIRMAMASI NEDENİYLE BEDEL KARŞILIĞINDA DEVRİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Malikin Harap Olan Bağımsız Bölümünü Yaptırmaması Nedeni ile Bedeli Karşılığında Devri Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Tapunun ….. İli, ….. İlçesi, ….. mahallesi ….. sokakta ….. pafta ….. ada ….. parsel …/…/… tarih ….. kütükte kayıtlı taşınmaz, kötü kullanma ve davalının kendi kusurundan doğan sel baskını nedeniyle tamamen harap olmuştur.
  2. Harap olan bağımsız bölümü yaptırması için müvekkiller tarafından davalıya türlü şekillerde ikazda bulunulmuş ise de uyarılara davalı aldırış etmediğinden taşınmazın bedeli karşılığında müvekkillere devri için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kayıtları, bilirkişi raporu, tespit tutanağı, tanık beyanı, ihtarnameler vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  KMK md. 47 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak davalıya ait taşınmazın değeri karşılığında, müvekillere hisseleri oranında devredilmesi ile birlikte yargılama gideri ve masrafların, vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesine saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacılar Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat