KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MALIN TESLİMİ VEYA ÖDENMİŞ TAKSİTLERİNİN İADESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :             

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALILAR                       :

 

KONU                                   : ………..’nın aynen teslimi ya da ödenmiş taksitlerinin geri verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz davalıdan …. ay taksitle 1 adet Derin Donduruculu Buzdolabı satın almıştır.

2- Müvekkilim sözleşme koşullarına uygun olarak …………….TL peşinatı yatırmış ve Buzdolabını teslim almıştır. Müvekkilimizin buzdolabı geldikten 15 gün sonra, buzdolabının soğutmadığı yolundaki şikayetleri üzerine satıcı davalı müvekkilimizden yenisini vermek üzere eski dolabı derhal aldırmıştır. Tutanakla dolabı satıcıya teslim eden müvekkilimize, yeni dolabı halen teslim edilmemiştir.

 

3- Bu arada müvekkilimiz her biri ………….TL olmak üzere 2 taksit daha ödemiştir. Buzdolabını getirmeyen satıcıyı sözle uyaran müvekkilimiz sonuç alamamıştır. Bu sebeple buzdolabının ya da faizi ile birlikte müvekkilimizin ödediği taksitlerin davalı tarafından müvekkilimize verilmesine karar verilmesini talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : Sözleşme, makbuzlar ve sair yasal deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin satın aldığı ……….. marka buzdolabının müvekkilime aynen teslimine, eğer bu olanaklı değil ise müvekkilimiz tarafından davalı satıcıya ödenen peşinat ve taksitler toplamı …………..TL’nin ödeme tarihlerinden bu yana işlemiş yasal faizleri ile birlikte müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat