İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

MALA ZARAR VERME, HAKARET, TEHDİT VS SUÇUNDAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI İSTEMİ İLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

                                               ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN              :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mala Zarar Verme, Hakaret, Tehdit vs. Suçundan Dolayı Cezalandırılması Talebidir.
SUÇ                                       :Mala Zarar Verme, Hakaret, Tehdit vs.
AÇIKLAMALAR                :

1- Şüpheli müvekkilin yan komşusudur. Müvekkilin ölü kocasından miras kalan evine gelen içme suyuna ait boruları 35 seneden beri şüpheliye ait parselden geçerek müvekkilin evine gelmekte iken bu kışın, hava koşulları nedeni ile su boruları tahrip olmuş ve müvekkil tamir etmek istediğinde, şüpheli, tamir etmesine izin vermemektedir. Oysa müvekkilin eşi ona ölmeden önce yer satmıştır. O da karşılığında bu su borularının parselinden geçmesine izin vermiştir. Bu yüzden yaklaşık 35 seneden beri müvekkil bu şekilde içme suyunuy şüphelinin parselinden geçirerek getirmektedir.

2- Yine şüpheli, bahçesini sularken aşırı derecede sulamakta ve müvekkilin evi bu sudan zarar görmekte, duvarlarından sular akmaktadır. Ayrıca aradaki sınırda bulunan, müvekkilin eşinin yaptırdığı duvara bahçesindeki bütün pislikleri, taşları, duvarın üstüne yığması nedeni ile yıkılmasına neden olmuştur.

3- Ayrıca da müvekkile de “kadın olmasan yapacağım” şeklinde hakaretlerde bulunmakta, küfretmektedir. Hatta mayıs ayı içerisinde şüpheli küfrettiği zaman  müvekkil rahatsızlanarak, kriz geçirmiş ve hastanelik olmuştur. Kendisi kalp hastası olup bu şahıstan aşırı zarar görmektedir.. Aynı köyden şahitler, M. K., H. Ö. bu duruma şahittirler. Bu şahıs müvekkili mağdur etmiş ve mülküne zarar vermiştir. Kendisinden şikâyetçiyiz. Su borularının tamirinin sağlanmasına izin verilmesini ve haksız tüm davranışlarının önlenmesini talep ediyoruz.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 106, 125, 151-152 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda kısaca arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gereğinin yapılmasını ve şüphelinin cezalandırılmasını, müvekkilin rahatsızlığı, yaşlı olması ve çocuklarının da burada olmaması nedeni ile kimsesizliğinin de nazara alınarak evine gelen içme suyunu kullanmasının bir an önce sağlanmasına, şahitlerinin dinlenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

                MÜŞTEKİ VEKİLİ

Ad – Soyad – İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat