İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MAL ZAYİİ GARANTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. Tic. Ltd. Şti. ile ….. isimli alıcı arasındaki ticari ilişki kapsamında .. / .. / …. tarih ve ….. seri nolu fatura ile gönderilen ve ….. isimli firmaca yapılan nakliye sırasında ….. isimli nakliye firmasından kaynaklanan nedenlerden ötürü zayi olan ürün bedellerinin ödenmesi hususunda ….. ile ….. isimli nakliye firması aşağıdaki şartlarla anlaşmışlardır.

2- Sözleşme Şartları

1-  .. / .. / …. tarih ve ….. seri nolu irsaliyeli faturada belirtilen, FOB kaydı ile …..’e gönderilen net ….. kg. ağırlığındaki toplam ….. parça ürün, taşıyıcı ve sözleşmede taahhüt eden konumundaki ….. isimli firmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı zayi olmuştur. Ödemeyi taahhüt eden taşıyıcı firma oluşan zayiatta asıl kusurun kendisinde olduğunu açıkça kabul etmektedir.

2-  Kusurlu hareketi nedeniyle …..’in zarara uğramasına neden olan ….. isimli taşıyıcı firma, …..’in uğramış olduğu zararın telafisi için .. / .. / …. tarih ve ….. nolu faturada belirtilen …..-TL (….. Türk Lirası)’yi hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeksizin, hiçbir ihtar ya da yasal takibe, davaya gerek kalmaksızın ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3-  Sözleşmeye konu bedel ….. isimli taşıma firması tarafından .. / .. / …. tarih ve ….. bedelli çeklerle ödenecektir. Çeklerin …..’a teslimine rağmen çek bedellerinin gününde ödenmemesi halinde ….. tarafından başvurulacak olan yasal haklar saklıdır.

4-  …..’ın uğramış olduğu zarar ve ziyanın tazmini açısından kendisine teslim edilen ve 3 nolu maddede belirtilen çekleri ….. istediği gibi kullanma hakkına sahiptir.

5-  (3) nolu maddede belirtilen çeklerin …..’a teslim edilmemesi veyahut da teslim edilse dahi ödeme gününde taşıyıcı firma tarafından bankada karşılığının bulundurulmaması halinde …..’ın tüm yasal hakları saklıdır.

6-  Her türlü ihtilaf vukuunda ….. Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme iki suret halinde 6 madde olarak hazırlanmış olup taraflarca imza altına alınmıştır. .. / .. / ….

….. Şti.                                                         Taşıyıcı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat