İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN ÖDENMESİ TALEBİ

MAL VE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşmede bir taraftan………………………………….ile diğer tarafta …………………. arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

………………………………Müdürlüğüne (İdare)

………………………………………………(yüklenici firma) olarak adlandırılmıştır.

Kanuni İkametgahlar:………………………………………………………………………….

Yüklenici Firma:……………………………………………………………………………………

Tel no:…………………………….Fax no:…………………………

İŞİN KONUSU, NİTELİĞİ VE MİKTARI

………………………………………………………………………………………………………………..

İŞİN SÜRESİ

………………………………………………………………………………………………………………….

SÖZLEŞME TUTARI

………………………………………………………………………………………………………………….

-SÖZLEŞME GİDERLERİNE DAHİL OLAN GİDERLER:

Her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici firmaya aittir.

GARANTİ KOŞULLARI

Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

İŞİN TESLİM YERİ ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI:

……………………………………………………………………………………………………………………

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında işbu sözleşmede yazılı hükümlerin yürürlükte olması kaydı ile doğabilecek ihtilafların çözümünde………………Mahkemeleri……..Daireleri yetkilidir.

…… İl Sağılık Müdürlüğü                                     Yüklenici Firma

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat