KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MAL VE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşmede bir taraftan………………………………….ile diğer tarafta …………………. arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

………………………………Müdürlüğüne (İdare)

………………………………………………(yüklenici firma) olarak adlandırılmıştır.

Kanuni İkametgahlar:………………………………………………………………………….

Yüklenici Firma:……………………………………………………………………………………

Tel no:…………………………….Fax no:…………………………

İŞİN KONUSU, NİTELİĞİ VE MİKTARI

………………………………………………………………………………………………………………..

İŞİN SÜRESİ

………………………………………………………………………………………………………………….

SÖZLEŞME TUTARI

………………………………………………………………………………………………………………….

-SÖZLEŞME GİDERLERİNE DAHİL OLAN GİDERLER:

Her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici firmaya aittir.

GARANTİ KOŞULLARI

Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

İŞİN TESLİM YERİ ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI:

……………………………………………………………………………………………………………………

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında işbu sözleşmede yazılı hükümlerin yürürlükte olması kaydı ile doğabilecek ihtilafların çözümünde………………Mahkemeleri……..Daireleri yetkilidir.

…… İl Sağılık Müdürlüğü                                     Yüklenici Firma

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat