ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

MALİ DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşveren      :

Danışman  :

Yukarıda açık ünvan ve adresi yazılı iş sahibi ile Danışmanlık hizmeti verecek olan kuruluş (Danışman) aşağıdaki şartları içeren Mali Danışmanlık Sözleşmesi düzenlenmiş ve akdedilmiştir.

2- Sözleşme Şartları

1- İş Sahibinin tüm mali yapısı ile ilgili iş ve işlemler (muhasebe uygulamaları, muhasebe uygunluk denetimi vb) aylık bazda, genel kabul görmüş denetim standartları ve yürürlükteki mali mevzuat çerçevesinde her ay Danışman tarafından denetlenecek ve denetim sonucu bir raporla iş Sahibi’ne sunulacaktır.

2- İş Sahibi ………. şirketinin mali tablolarının ve beyannamelerinin yetkili mali müşavirce onaylanması Danışman tarafından sağlanacaktır.

3- İlgili kurum ve kuruluşlara (SSK, Belediye, Vergi Dairesi vb.) iş Sahibinin resmi bildirim ve beyanlarının kesintisiz sunulması Danışman tarafından gerçekleştirilecektir.

4- Eğitim mahallinin mali ve fiziki şartlarının iş Sahibi tarafından sağlanması ve 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla Danışman mali konularda (Değişen mali mevzuat, Kooperatif mali mevzuatı, dernek iktisadi teşekkülü mali mevzuatı, dernek üyelerinin belirlediği mali konular vb.) eğitim ve seminer çalışmaları gerçekleştirecektir. Çalışmaların hangi zaman diliminde icra edileceği karşılıklı görüşmeler ile belirlenecektir.

5- İş sahibinin yazılı olarak ilettiği mali konulardaki sorular Danışman tarafından 3 (üç) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılacaktır.

6- Danışman tarafından yapılacak hizmetin bedeli aylık olarak ………. TL/+ KDV, toplam ………. TL/+ KDV dır. Bu bedel, sözleşme süresi olan .. ay için .. eşit tutar olarak iş Sahibine fatura edilecek, fatura bedeli iş Sahibi tarafından Danışman’ın banka hesabına ödenecektir.

7- İş Sahibi hizmetin aksaması halinde sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir, iş Sahibi ödeme yapılan süreye ait hizmet bedeli dışında kalan fatura miktarını Danışman’a iade eder.

8- Bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda yetkili merci ………. Mahkemeleridir.

İşbu 8 maddeden ibaret mali danışmanlık sözleşmesi …/…/…. tarihinde tarafların tarafların karşılıklı okunup, serbest iradeleriyle imzalanmış ve işbu sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

İşveren                                                          Danışman

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat