MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Mal Rejimi Sözleşmesi’nin Şekli

Mal rejimi sözleşmesi noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Eşler, noterde düzenlenen sözleşmeyi imzalamak suretiyle hangi mal rejimini seçtiklerini kararlaştırabilecekleri gibi, kendilerinin hazırla­yıp düzenlediği bir sözleşmeyi notere onaylatmak suretiyle de bu yön­deki iradelerini açıklayabilirler. Eşler ayrıca evlenmeden önce, evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak, hangi mal rejimini seçtiklerini bildire­bilirler, (md. 205)

Mal Rejimi Sözleşmesi’nde Ehliyet

Ayırt etme gücüne sahip olanlar, mal rejimi sözleşmesi ehliyetine de sahiptirler. Küçüklerin veya kısıtlıların yapacakları mal rejimi sözleşme­sinin geçerli olması için, yasal temsilcilerinin (veli veya vasisinin) rızası­nın bulunması zorunludur. Burada mal rejimi sözleşmesi yapabilecek kısıtlı, kuşkusuz ayırt etme gücüne sahip olan; örneğin hükümlülük ne­deniyle kısıtlanandır. Yoksa akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlanan kişi, ayırt etme gücü bulunmadığı için mal rejimi sözleşmesi yapamaz. Küçük veya kısıtlı vesayet altında ise ayrıca T. M. K m. 462/9 uyarınca vesayet makamının da izninin alınması zorunludur.

Eşlerin sözleşmeyi bizzat yapmaları, kendilerinin ve varsa yasal temsilcilerinin imzalamaları zorunludur, (md. 205)

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat