Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal Rejimi Sözleşmesi’nin Şekli

Mal rejimi sözleşmesi noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Eşler, noterde düzenlenen sözleşmeyi imzalamak suretiyle hangi mal rejimini seçtiklerini kararlaştırabilecekleri gibi, kendilerinin hazırla­yıp düzenlediği bir sözleşmeyi notere onaylatmak suretiyle de bu yön­deki iradelerini açıklayabilirler. Eşler ayrıca evlenmeden önce, evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak, hangi mal rejimini seçtiklerini bildire­bilirler, (md. 205)

Mal Rejimi Sözleşmesi’nde Ehliyet

Ayırt etme gücüne sahip olanlar, mal rejimi sözleşmesi ehliyetine de sahiptirler. Küçüklerin veya kısıtlıların yapacakları mal rejimi sözleşme­sinin geçerli olması için, yasal temsilcilerinin (veli veya vasisinin) rızası­nın bulunması zorunludur. Burada mal rejimi sözleşmesi yapabilecek kısıtlı, kuşkusuz ayırt etme gücüne sahip olan; örneğin hükümlülük ne­deniyle kısıtlanandır. Yoksa akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlanan kişi, ayırt etme gücü bulunmadığı için mal rejimi sözleşmesi yapamaz. Küçük veya kısıtlı vesayet altında ise ayrıca T. M. K m. 462/9 uyarınca vesayet makamının da izninin alınması zorunludur.

Eşlerin sözleşmeyi bizzat yapmaları, kendilerinin ve varsa yasal temsilcilerinin imzalamaları zorunludur, (md. 205)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat