Mal Ortaklığı Rejimi Nedir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mal Ortaklığı Rejimi Nedir?

MAL ORTAKLIĞI REJİMİNDE MALLAR

Mal Ortaklığı rejiminde iki çeşit mal grubu bulunur:

  1. Ortaklık Malları,
  2. Kişisel Mallar.

Eşler arasındaki mal ortaklığı rejimi sona erdiğinde kural olarak “or­taklık malları” yarı yarıya paylaşılacağından; öncelikle bilinmesi gereken bu kavramların hangi malları kapsadığıdır. Burada hiç unutulmaması gereken nokta: mal ortaklığı türlerine göre bu kavramların ifade ettiği malların farklılık gösterebileceğidir. Örneğin edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi davasında edinilmiş mallar ile kişisel mallar ayrılırken ilk yanıtlanması gereken soru: “Kanuna göre kişisel mal” sayılanlar dı­şında eşler “sözleşmeye göre” kişisel mal kabul etmişler midir ? (md. 221) olacaktır. Mal ortaklığı rejiminin tasfiyesinde de de eşlerin “kişisel malları” ile “ortaklık malları” ayrılırken ilk sorulması gereken soru: Eşler hangi mal ortaklığı rejimini seçmişler? olmak dır.

ORTAKLIK MALLARI

Genel Mal ortaklığı rejiminde ortaklık malları:

  • Eşlerin ” kanun gereğince kişisel mal sayılanlar” (md. 260/2) dı­şındaki malları,
  • Bu malların gelirlerinden oluşur, (md. 257)

Sınırlı mal ortaklığında; eşler edinilmiş mallardan oluşan bir ortak­lığı kabul etmişlerse: Ortaklık malları, edinilmiş mallardan oluşacaktır. (md.258) Burada kişisel malların gelirleri de «ortaklık malı» sayılacaktır.

KİŞİSEL MALLAR

Eşler, hangi malları kişisel mal olarak kabul ettiklerini mal rejimi sözleşmesi ile kararlaştırabilirler. Kişisel mal, üçüncü kişinin karşılıksız kazandırması veya kanunla da belirlenir.

Mal ortaklığı rejiminde kanundan dolayı kişisel mal:

  • Eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan eş­yası,
  • Manevi tazminat alacaklarından oluşur, (md. 260/2) Buradaki “kanundan dolayı kişisel malın” edinilmiş mallara katılma rejimindeki “kanuna göre kişisel mal” (md. 220) kavramından kısmen farklı olduğu gözönünde bulundurulmalıdır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat