KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MAL PAYLAŞIMI DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkil ile davalı, ………. yılında evlenmişlerdir. Evlilik birliği içinde beraber çalışarak ………. adresinde kain bir ev satın almışlardır. Ancak davalı şahıs, geçimsizlikleri sebebiyle müvekkilimin açmış olduğu boşanma davasından 1 gün sonra mal kaçırmak maksadıyla ilgili evi satmıştır. Evin değeri ………. TL’dir. Davalının evin yarı değeri olan ……… TL ödemesi gerekmektedir.

  • Ek olarak evlilik birliği içerisinde ……. plakalı ….. marka araba da satın alınmış olup boşanam sırasında mal rejiminin tasfiyesi sebebiyle aracın da ½ değerinin müvekkile ait olması gerekir. Aracın değeri …….. TL’dir. Bu değerin yarısı olan …….. TL’nin müvekkile ödenmesi gerekir.

  • Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından mal rejimi tasfiye yapıalcak olup davalı eşin ilgili taşınmazı boşanma davasının açılmasından 1 gün sonra satmış olması kötü niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Aracın da satılarak müvekkilin alacağının kaçırılmasını önlemek adına …… plakalı aracın kaydına ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

  • Yukarda açıklandığı üzere, boşanma sebebiyle mal rejiminin tasfiyesi ile edinilmiş mallara katılma rejimine göre malların paylaştırılmasına ka-rar verilmesi talebiyle huzurdaki davayı açmak zorunlu olmuştur.

 

DELİLLER                       : ……… Aile Mahkemesinin ………….. Esas Sayılı dosyası, nüfus kayıtları, tapu kaydı, araca ait trafik kaydı, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve sair her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER :        TMK, HMK ve ilgili tüm mevzuat

TALEP SONUCU     :           Yukarda açıklanan nedenlerle;

1) İlk olarak davalı adına kayıtlı olan …….. plakalı araç üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

2) Davamızın kabulü ile fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere mal paylaşımı sonucunda ……….TL’nin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine,

3) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat