Mal Ortaklığı Rejiminde Paylaşma

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Mal Ortaklığı Rejiminde Paylaşma

Eşler arasındaki mal ortaklığı rejimi, eşlerden birinin ölümü veya eş­lerin diğer bir mal rejimini kabul etmeleriyle sona ererse; her eşe veya mirasçılarına «ortaklık mallarının» yarısı verilecektir. Eşler mal rejimi sözleşmesinde başka bir paylaşma oranı da (Örneğin 1/3, gibi) kararlaştırabilirler. Ancak bu tür anlaşmalar «altsoyun» saklı paylarını zedeleyemez. (md. 276)

Mal ortaklığı; boşanma, evliliğin iptaliyle de sona erebilir. Mahkeme kararıyla, kanun gereğince (olağanüstü mal rejimi) mal ayrılığına geçile­bilir. İşte bu hallerde her eş, edinilmiş mallara katılma rejiminde, kendi kişisel malı sayılacak olanları, ortaklık mallarından geri alır. Geri kalan ortaklık malları, eşler arasında yarı yarıya paylaşılır. Eşler bu paylaşım oranını farklı bir şekilde de kararlaştırabilirler. Ancak bunun geçerli ola­bilmesi için, mal rejimi sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekir.

Eşlerden birinin ölümüyle mal ortaklığı rejimi sona erdiğinde, sağ kalan eş edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilir, (m. 278) Kişisel mal dışında kalan diğer bir malvarlığı değeri için., üstün yararı bulunduğunu ispat etmek ve payına mahsup edilmek koşuluyla eşler­den biri aynı istekte bulunabilir. Diğer hallerde paylı mülkiyet ve mira­sın paylaşılmasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat