Mal Ortaklığı Rejiminde Aile Konutu Ve Ev Eşyası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mal Ortaklığı Rejiminde Aile Konutu Ve Ev Eşyası

Mal ortaklığı rejiminin Ölüm nedeniyle sona ermesi halinde; aile ko­nutu veya ev eşyası «ortaklık mallarına» dahil ise, sağ kalan eş bunla­rın mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

Sağ kalan eşe mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı da tanınabi­lir. Bunun için:

  • Haklı sebeplerin bulunması,
  • Bu yönde sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılarının Ai­le Mahkemesi hakiminden istekte bulunması gerekir.

Mal ortaklığı rejiminin ölüm dışındaki bir sebeple son bulması ha­linde de, eşlerden her biri üstün bir yararı bulunduğunu ispat etmek koşuluyla aynı hakların kendisine tanınmasını isteyebilir, (md. 279)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat